Siunattua armon vuotta 2015!

Avoinraamattukoulu on läpikäynyt melkoisen ponnistuksen vuosien 2012-2014 aikana. Kahden vuoden aikana kävimme läpi ensimmäisen vuosikurssin kanssa kaavaillun opintokokonaisuuden. Etenkin syksy 2014 oli haastava, kun tekniikka ja aikataulut kääntyivät täysin vastaisiksi. Syksyn opinnot on jouduttu tekemään kokonaan ilman etäjärjestelmää, mikä samalla söi entistä enemmän resursseja jatkokehitykseltä. Vuoden 2015 alussa onnistuimme saamaan nykyisen järjestelmän uudelleen toimintaan palvelinpäivityksten jälkeen, jotta ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat voivat tehdä opintonsa loppuun. Paljon hyvääkin saatiin aikaan. Moni vaihe prosessissa on löytänyt pikkuhiljaa luonnollisen mallinsa ja paljon 2012 täysin tekemättä olleita vaiheita on nyt valmiina, kun aloitetaan uutta kierrosta.

Tarkoitus on vuoden 2015 aikana siirtyä uuteen järjestelmään ja muuttaa opintojen tekemisen mallia parempaan suuntaan pilottivaiheessa opitun perusteella. Pilotissa teimme paljon virheitä, mutta niistä opitaan ja yritetään tehdän seuraavalla kerralla edes jotain paremmin. Uusien kurssien on tarkoitus alkaa 3/2015 nykyisellä etäjärjestelmällä. Vuoden 2015 aikana on kuitenkin tarkoitus siirtyä uuteen järjestelmään ja etsiä uusia tapoja tehdä oppimisesta syvempi ja opetuslapseuttavampi kokemus.

Tästä me taas lähdemme eteenpäin. Uskon vuoden 2015 olevan hyvä vuosi myös tällä saralla. 

    - jori -